Política de privacitat i protecció de dades personals

1. Política de privacitat i protecció de dades personals

La present Política de Privacitat i Protecció de Dades és part integrant de l’Avís Legal de la pàgina web.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”), així com la resta de normativa de desenvolupament, l’entitat, comunica als Usuaris que les seves dades seran incorporades a les bases de dades de l’entitat, de conformitat amb el detall que segueix a continuació:

 

1.1. Dades del responsable del fitxer i dades de contacte

Identitat: Jiser Reflexions Mediterrànies
Seu: Avinguda Diagonal 105, C2. 08005 Barcelona
CIF: G63865315
E-mail: info@jiser.org

 

1.2. Finalitats del tractament

Les dades que Jiser Reflexions Mediterrànies conservarà sobre vostè són el seu nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic.

Jiser Reflexions Mediterrànies tractarà la informació que posseeix en relació a les persones afectades amb les següents finalitats:

  • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre les nostres activitats que ens formulin les persones interessades.
  • Recerca i desenvolupament intern de les activitats i serveis que oferim.
  • Comunicacions, la qual cosa implica el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre les nostres activitats, i informació general.

Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent adreça:  info@jiser.org